SERVICEVOORWAARDEN VAN BEDRIJFSFOTO'S

Door het uploaden van de foto's van het interieur/exterieur van het bedrijf voor gebruik door Google in zijn producten, software, services en websites, stemt u er namens uzelf en het bedrijf ('u') mee in dat u bent gebonden aan de Servicevoorwaarden van Google, evenals deze aanvullende Algemene voorwaarden (de 'Voorwaarden').

 1. CORRECT GEDRAG EN VERBODEN GEBRUIK

  U gaat ermee akkoord dat u bij het uploaden van de foto's voor gebruik door Google in zijn producten, software, services en websites het volgende zult nalaten:

  • het uploaden, publiceren, per e-mail verzenden, verspreiden of op andere manier beschikbaar stellen van ongepaste, lasterlijke, inbreukmakende, obscene of onwettige inhoud; en
  • het uploaden, publiceren, per e-mail verzenden of anderszins verspreiden van inhoud waardoor inbreuk wordt gemaakt op octrooien, handelsmerken, auteursrechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van anderen, behalve als u zelf eigenaar van deze rechten bent of als de eigenaar u heeft gemachtigd deze inhoud te publiceren.
 2. UPLOADEN VAN AFBEELDINGEN

  Houd er rekening mee dat we ons het recht voorbehouden afbeeldingen te beoordelen of af te wijzen die ons inhoudsbeleid schenden of anderszins in strijd zijn met de criteria op de website van het programma voor vertrouwde fotografen of elke andere URL die Google van tijd tot tijd kan toewijzen, bijvoorbeeld afbeeldingen die het volgende bevatten:

  • Foto's met illegale inhoud.
  • Foto's die het auteursrecht schenden.
  • Foto's die inbreuk maken op een handelsmerk.
  • Pornografische foto's.
  • Foto's die aanzetten tot geweld.
  • Foto's die aanzetten tot haat.
  • Foto's die de privacy schenden.